Giá để đồ GDC-02

Mã sản phẩm: GDC-02
1,850,000₫

Giá để khăn lau tay
- Khung bằng iox 30x30x1,0mm
- Đợt giá bằng inox tấm dày 0,8mm (3 tầng)

800x300x800